7.-9. měsíc

Chráněno: Týden s babičkou a dědou

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Chráněno: Zase slavíme …

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Chráněno: Naše první společná dovča

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Chráněno: Moje další jídlo

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Chráněno: Stále slavíme

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.